PUBLICACIONS PRÒPIES

 • Libro: Ciclo de Salut de les Dones, una experiència d’autogestió a Sant Andreu de Palomar.

  Reflexions i desenvolupament del cicle de tres mesos  de tallers, compartint coneixement a través de tallers relacionats amb el cicle vital de la dona: sexoafectividad, cicle menstrual, anticoncepció i avortament, afeccions ginecològiques, salut mental i condicionament del gènere.

  Llibre: Cicle de Salut de les Dones, una experiència d’autogestió a Sant Andreu de Palomar

 

 • Fanzine: Herbes remeieres.

  Recull de plantes remeieres elaborat durant l’hivern del 2013 per l’assemblea del col·lectiu Salut entre Totxs amb el suport de persones de Can Piella i pobles del voltant. Parteix de la voluntat (i les moltes ganes) d’intentar recuperar i revalorar el saber popular, local i propi. Així, el recull consta (de moment) d’onze plantes dels boscos de la mediterrània molt usades per la gent de la nostra terra. En especial, les dones, que són les que tradicionalment, en la diferenciació de gèneres d’aquesta societat heteropatriarcal, tenen (i tenien) a càrrec l’art de la cura, tant sovint infravalorat i desprestigiat .

  Fanzine: Herbes remeieres

 

 • Paternalisme, medicalització i medicina defensiva en el model biomèdic actual

  En el context d’una societat capitalista i patriarcal, escrita i estudiada per homes blancs, heterosexuals i de classe mitjana-alta, la medicina i la ciència han pres una direcció androcèntrica i mercantilitzada, relegant a la dona a un segon pla i prenent-la com un “objecte amb finalitats reproductives” en comptes de com un tot integrat, i deixant-la totalment exclosa dels processos de recerca, utilitzant la biologia per justificar la inferioritat de la dona i prenent la fisiologia masculina com a model de salut humana.

  http://fambitprevencio.org/paternalisme-medicalitzacio-i-medicina-defensiva-en-el-model-biomedic-actual/

 • Capitalisme: Emocions a bon preu. 

  El sistema capitalista ens confon, ens estimula a un ritme de vida insà i deteriora considerablement les relacions que establim amb l’entorn, promovent l’individualisme i la competitivitat en contra de la cooperació i el recolzament mutu.                                                                                                                Capitalisme, emocions a bon preu. MAKETADO

 • Barris que es pensen des·de la sostenibilitat de la vida: tenint cura de les arrels. 

  El crear espais despersonalitzats, on les veïnes no participen de la seva creació, on gairebé no es coneixen, on s’estimula la por enlloc de la confiança, crea maneres de viure més individualistes, crea desconnexió social i afavoreix la despolitització de les persones (perquè lluitar o solidaritzar-se amb algú que no conec?).

  Barris que es pensen des de la sostenibilitat de la vida_ tenint cura de les arrels.pdf MAKETADO

 • Pensar de base la salut comunitària, fer salut des·de la base. 

  Tant repensar el concepte de salut, com de comunitat, i al seu torn, de salut comunitària. De fet és un acte de resistència davant la usurpació lingüística que, un cop més, el capitalisme i l’Estat van fent subtilment. donant més èmfasi a intervencions farmacològiques que psicoterapèutiques i socials. D’aquesta manera es promociona una intervenció jerarquitzada, que col·loca a la persona en una situació d’inferioritat

  Pensar de base la salut comunitària. MAKETADO

 

 

CRÒNICA D’ALGUNS DELS TALLERS REALITZATS.

Crònica de la trobada veïnal de Salut al CAP Quevedo. 

Recopilació de les sensacions i necessitats que es van detectar en aquesta jornada . Parlar de salut i reapropiar-nos d’ella és una necessitat real.

 Reflexions col·lectives entorn el fenomen de la medicalització de les nostres vides.

Debat sobre la medicalització de la dona en el seu procés vital. El debat s’inicia després d’una representació plàstica del cicle vital de les dones. Recorregut etapa per etapa damunt d’un mural, rememorant des de la primera infància i adolescència
fins la maduresa, la vellesa i la mort inevitable.  Amb intenció de contemplar les circumstàncies i el context d’un fenomen complexe com el de la medicalització, hem aconseguit una bonica composició dels determinants de salut: la construcció social del gènere, l’educació sexual, els patrons estètics, la consciència del propi cos, el treball de cures, el mode de vida resultant de la conciliació de les tasques productives i reproductives…

Parlem des de la perspectiva històrica, l’autoconeixement del propi cos i l’expropació de la salut per part de les institucions. En el fenomen de la medicalització cristal·litza la crisi multidimensional del capitalisme i la societat heterònoma. Compartim que es tracta d’un error estructural del sistema que involucra a persones però que actua més enllà d’elles.

Taller psicofármacos. 

Estudiamos un modelo centrado en el fármaco, como lo denomina Joanna Montcrief. De entrada, este modelo centrado en el fármaco no se sustenta con una explicación biologisista del sufrimiento humano, sino que entiende que el malestar emocional tiene muchas causas distintas (biológicas, psicológicas y sociales), y que en todo caso nuestro cuerpo es muy sabio y lo único que hace es adaptarse a su entorno. Esto hace que cambiemos el foco de atención cuando analizamos el sufrimiento humano, salir de la mirada patologizante centrada en el individuo, para entrar en la mirada crítica hacia la sociedad en que vivimos.

Según este modelo, los fármacos no “arreglan” un estado alterado de nuestro cerebro, sino al contrario: crean un estado alterado en él al ser una sustancia externa que rompe el equilibrio que nuestro cerebro ha creado para adaptarse a unas determinadas condiciones.

Taller de psicofármacos. Clara Carbonell.

 

REMEIS:

Manual de ginecología natural para mujeres.

Llibre que tracta dels principals problemes relacionats amb el cicle vital de la dona: problemes i molèsties relacionats amb la menstruació, ovulació i menopausa; Classificació i tractament de les infeccions; prevenció, detecció i reducció de tumors beningnes; reflexions i consells d’alimentació per a la reducció de toxines.
Comparació entre els mètodes de la medicina oficial i el projecte piloto “El Dispensari per a dones de Ginebra”.

Manual de ginecologia natural para mujeres. Rina Nissim

 

AUTOCONEIXEMENT 

 La expropiación de la salud.

Mercantilizació de la salut, hospitalocentrisme i “progrés terapèutic”. La tendència a hiperdiagnosticar del model biomèdic actual. Consum de salut, eliminació de la malaltia i lluita contra la mort.

La expropiación de la salud.

Reflexiones colectivas sobre el devenir de los cuerpos. 

Abordatge de les temàtiques que sorgeixen en relació amb la medicina des de diferents terrenys: psicològic, sociològic, antropològic… i treball sobre conceptes filosòfics acostats al món de la medicina.

Reflexiones colectivas sobre el devenir de los cuerpos. Conjugando saberes.

 

 

PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA.

Historia de la antipsiquiatria. 

Historia de la antipsiquiatría.

Mujer y Locura. 

Article escrit per la psicòloga Conchi San Martín, per parlar sobre la relació existent entre la dona i la bogeria i com, entenent els plantejaments de la antipsiquiatria, entenem això de la bogeria.

Mujer y Locura. Conchi San Martín.

 

 

CIÈNCIA, CAPITALISME I SALUT. 

Salud e imperialismo.

Influència de les corporacions en la mercantilització de la salut.

– Salud y imperialismo

 

¿Por qué enfermamos? El método dialéctico en epidemiología.

La dialèctica, el mètode dialèctic, es mostra més actual que mai per ajudar-nos a explicar els fenòmens que ens envolten, començant pel més apressant de la lluita de classes, i ens ajuda a entendre en la pràctica els problemes que ens poden sorgir en qualsevol àmbit de les nostres vides i en qualsevol aspecte de la disciplina que treballem. Delimitar el problema concret i objectiu en cada nivell d’anàlisi i d’actuació ha de ser el nostre
punt de partida. Investigar les contradiccions internes i els seus condicionants externs en cada context per arribar a la seva essència, a les seves determinacions internes fins a intentar dominar el conjunt del coneixement -la síntesi- d’aquest problema de salut.

 – Concepcion_cruz_por_que_enfermamos

CONCEPE DE SALUT. 

 Malalts de salut. Reflexions al voltant de les noves demandes i les respostes del sistema sanitari.

Aquest documen pretén obrir el debat en el si del col·lectiu de l’Atenció Primària, però també dins la societat. El sistema sanitari n’és una part i les persones que la integren no havien estat mai tant interessades i informades com ara sobre temes relacionats amb la medicina i la salut. El paper del sistema sanitari no ve definit només pel coneixement científic, sinó també pels requeriments socials i polítics de cada moment. Cerca respostes vàlides i aplicables per l’Atenció Primària, partint de la idea que totes les situacions es poden canviar –ara, més ràpidament– i modificar des de diferents llocs d’influència social. CAMFIC.

Malalts de Salut. Reflexions al voltant de les noves demandes i les respostes del sistema sanitari. 

 

La salut. 

“La salut és aquella manera de viure autònoma, solidaria i joiosa”. El nostre sistema sanitari gravita al voltant de la malaltia en lloc de gravitar al voltant de la salut.

El concepte de salut està subjecte la limitació del concepte científic i al context ideològic en el qual s’utilitza. És la comunitat qui ha de tenir l’última paraula per definir què és per a ella la salut i com vol ser tractada pel sistema sanitari. “El sistema sanitari no pot estar governat només per científics. Si la definició de salut ha de venir del consens de tots, això vol dir que és entre tots que cal governar el sistema sanitari.”
Aquest article també qüestiona el concepte de benestar i el concepte salut i malaltia com un estat, en comptes de com un procés, concepte que respon als interessos del sistema capitalista en què vivim.

La Salut. Jordi Gol.

 

SALUT COLECTIVA Y SALUT COMUNITARIA.

Sobre la salud colectiva.

Al llarg de la història de la humanitat l’avanç del capitalisme va atemptar contra el
desenvolupament reeixit de la salut col·lectiva. Què és necessari fer per canviar això?.  “Salut col·lectiva” és una altra cosa que “salut”. És la sumatòria de fenòmens que es donen en grans grups/agregats d’individus, i l’aprehensió dels quals no s’obté mitjançant la sumatòria de relats individuals (encara que això no es descarta) sinó que es posa en evidència per mitjà de sabers/tècniques/procediments que provenen de la demografia, l’epidemiologia, la biologia, la psicologia col·lectiva, els estudis culturals, la  història, les ciències polítiques, l’ecologia.

– Salut col·lectiva

 

Prevención cuaternaria para principiantes.

Actividades que intentan paliar el daño que causa el sistema sanitario.  Les activitats sanitàries són cada vegada més potents, més precoces, més variades i aplicades per més professionals. Amb això augmenta la seva capacitat de benefici, però també el risc de danys. Per això és cada vegada més necessària la prevenció quaternària, el ser conscients de el balanç entre els  possibles cursos de acció, desitjats i indesitjables. A no oblidar que la activitat sanitària pot produir danys mortals apreciables, fins arribar a ser la tercera causa de mortalitat en els EEUU.

Prevención cuaternaria para principantes. Actividades que intentan paliar el daño que causa el sistema sanitario. Juan Gervás.

 

¿Sabemos qué es la salud comunitaria?

 • Aquest article parla, principalment de la falta de formació en àmbit comunitari dels professionals d’atenció prmaria i falta d’avaluació de les activitats “comunitàries” que es realitzen. Absència de la salut comunitària real dins del sistema sanitari actual.http://comunidadsemfyc.es/sabemos-que-es-la-salud-comunitaria/ 

 

AUTOGESTIÓ DE LA SALUT.

¡Cuídate, Compa! Manual para la autogestión de la salud.

Vivimos en un mundo dominado (por ahora), por Don Dinero. La Sanidad (la  investigación, la formación de los médicos, la asistencia) está secuestrada por la  multimillonaria industria médico-farmacológica.
Este libro pretende informarte sobre cómo utilizar el enorme poder de autocuración que
llevas dentro. No es un fruto perfecto. Tómalo como un borrador incompleto. Encontrarás contradicciones y preguntas sin respuestas. Quiero que dejes de estar pasivo en materia de salud, y te pongas en marcha. Que te conviertas en un buscador activo, que te pongas a explorar, a investigar, a hacer preguntas, a estudiar, a hacer tus comprobaciones,… y luego nos lo cuentes.
Para ordenar el montón de información que tenía a mano se me ocurrió seguir el esquema de la definición de salud de la OMS: “bienestar físico, mental y social”. Luego hago un repaso de las distintas etapas de la vida y termino con algunas problemáticas concretas.
Mucho a quedado en el tintero. Es imposible meter todo en un libro. Espero abrirte el apetito y nos ayudes a conseguir Centros de Información sobre Autogestión de la Salud, donde seguir saciando tu sed sobre conocimientos vitales. Saber es poder. En la ignorancia, somos más faciles de engañar, asustar y manejar.
Yo aún sigo buscando e intentado llevar a la práctica (a veces cuesta), muchas de las
ideas que leerás en este libro. ¿Me acompañas?
¡Cuídate konpa! El futuro de la Humanidad te necesita en plenas facultades físicas y
mentales. ¡Únete konpa! Para que la sociedad y su sanidad mejore se necesita de esfuerzos grupales organizados.

Cuidate Compa Manual Para La Autogestion De La Salud (Dr Eneko Landaburu Pitarque)

¿Com recuperar el control sobre la nostra salut?

Medicalitztació i excés de prevenció.

Cómo recuperar el control sobre la nostra salut. Juan Gervás.

 

 

Anuncis