Del debat a la reflexió i de la reflexió a l’acció.

 “Salut entre totxs” és un col·lectiu de persones que ens organitzem de forma horitzontal i assembleària i que compartim una visió de la salut transversal, autònoma, integral, solidaria, comunitària i autogestionada. Transversal perquè no creiem ni les relacions de poder que regeixen el Sistema Sanitari actual ni en els seus paternalismes envers a les persones que hi acudeixen. Autònoma perquè busquem la plena autonomia de les persones com a pas imprescindible per a desfruitar de la llibertat i per tant poder gaudir d’una bona salut. Integral (o holística) perquè creiem que la salut no és només “l’absència de malaltia” sinó que en el procés propi de salut convergeixen factors físics, psicològics i socials i que per tant està àmpliament influenciada pel sistema socioeconòmic actual i les seves relacions desiguals, violentes i deshumanitzades. Solidaria perquè pensem que la salut individual no és possible sense la salut col·lectiva i per tant, tota comunitat ha de ser solidaria amb les veïnes per ella poder desenvolupar-se lliure i sanament. Comunitària i autogestionada perquè creiem que les persones som capaces de créixer de baix cap a d’alt sense imposicions estatals i establint relacions més pròximes, humanes i horitzontals en l’àmbit de la comunitat barrial.

Partint d’aquestes bases i mirant amb ull crític el nostre sistema sanitari actual que cada cop tendeix més cap a la hospitalització, el paternalisme, la manca d’autonomia, la desigualtat, l’el·litització i la especificació, creiem necessari començar a construir alternatives reals des dels barris. Alternatives de construcció col·lectiva de la salut que no siguin imposades per a cap agent extern sinó que sorgeixin de les pròpies preocupacions veïnals.

És en aquesta direcció en la que algunes estudiantes i professionals de la salut volem compartir aquell coneixement que ens han ensenyat en les universitats (i altres centres d’ensenyament no oficials) per a fer d’aquest un saber popular i transversal que ajudi a suprimir les relacions de desigualtat de la nostra societat.

Som conscients que les receptes màgiques no existeixen, que la clau està en aprendre dels errors, i que aquests només apareixen quan una fa alguna cosa; és per això que us animem a totes a participar en la construcció comunitària de la nostra salut.

Creiem que entre totes podem fer de la salut una construcció popular  i que en la organització està la clau de la transformació social. Per això ens hem constituït com a col·lectiu “Salut entre totxs”; per conèixer-nos millor, tenir espais de reflexió i debat al barri i així poder construir alternatives plegades.

Anuncis