calendari mestrual lunar

Us compartim el calendari menstrual lunar que ha fet una companya de poblenou.

Amb la utilització d’aquest calendari sempre tindràs una visió sobre
la regularitat del teu cicle menstrual.
Cada mes marques amb un cercle vermell el dia d’inici de la teva
menstruació i amb una creu cadascun dels dies següents de sagnat.
En el cas d’un cicle de 28 dies, el primer dia sempre anirà paral·lel
entre si cap a baix.
Si el cicle és més extens llavors el dia d’inici menstrual es
desplaçarà d’esquerra a dreta i, si és més curt, a l’inrevés.
Per a les que practiquen la contracepció natural els hi vindrà molt
bé calcular el dia d’ovul·lació i acotar els dies fèrtils.

Anuncis